Activiteiten

Jaarlijkse activiteiten

Volgens de  statuten moet er jaarlijks één uitstap met minstens 10 km verplaatsing en andere kameraadschappelijke bijeenkomsten zijn. In het jaar dat we een ééndaagse uitstap hebben is er een extra daguitstap met de dames. Aansluitend op deze jaarlijkse uitstap is er om de 2 jaar een meerdaagse uitstap.

Een tweede jaarlijkse traditie is onze dropping, sinds vorig jaar wordt de dropping georganiseerd voor alle leden alsook familieleden, vrienden, ... mogen deelnemen.