Geschiedenis

Toneelstuk

In 1960, ter gelegenheid van de ’Guldensporenfeesten', werd het openluchtspel ‘Willem Van Saeftinghe’ opgevoerd op de markt te Zottegem. Deze vertoning werd verzorgd door de plaatselijke toneelgroep ’t Meibloempje met medewerking van talrijke sympathisanten. Etienne Stautemas vertolkte de rol van de leider van de beenhouwersgilde, Jan Breydel. Hij deed een beroep op enkele vrienden om de 15-koppige groep ‘de Macekliers’ uit te beelden. De Macekliers was de benaming in de 14° eeuw voor de Brugse beenhouwersgilde. Deze beenhouwers werden vertolkt door:


Etienne Stautemas (tevens decorontwerper)

André Cousy

Marcel Crombé

Paul Dierick

Henry Dierick (beter gekend als Honoré)

Roger De Bie (tevens decorbouwer)

Andre Ceuterick

Willy De Groote

Julien D’Herde

Etienne Haegeman

Paul Van Melckebeke

Jean Van De Keere

Eerste stappen

Tijdens de repetities en de opvoering ontstond er een hechte vriendschapsband tussen de vertolkers. Hierop werd besloten deze band te bestendigen in een vereniging die vanzelfsprekend de naam ‘de Macekliers ' bleef behouden. Cyriel Van Wijnendaele van de Katholieke Kring behoorde tevens tot de stichters. Om dit te vieren werd op 18 juli 1960 een varken van 85 kg geslacht op de koer van de Katholieke Kring. ’s Avonds werd reeds duchtig gegeten en gefeest. De rest van het varken werd op een groter feest op 20 juli verorberd in de kleine zaal van de Katholieke Kring. Hiertoe werden ook niet-Macekliers uitgenodigd. Dit was de start van een reeks legendarische macekliersfeesten.


Op 3 december 1960 legden de eerste kandidaat-Macekliers hun proef af: Charles Schautteet, Guido Ameel, Jean Van De Keere, Marcel Sackx, Jean Caekebeke, Constant Versichel en Albert Brackeva. Ze verorberden hiervoor op een tijdspanne van twee uur een halve kilo varkensvlees en 3 liter ‘speciaal Crombé’ en zoals in de pas opgestelde statuten beschreven zongen ze hierna het Maceklierslied.

Marcel Van Gansberghe liet zich die dag verontschuldigen en legde zijn proef af op 29 juni 1961.

Toegangsproef

Op 3 december 1960 legden de eerste kandidaat-Macekliers hun proef af: Charles Schautteet, Guido Ameel, Jean Van De Keere, Marcel Sachs, Jean Caekebeke, Constant Versichel en Albert Brackeva. Ze verorberden hiervoor op een tijdspanne van twee uur een halve kilo varkensvlees en 3 liter ‘speciaal Crombé’ en zoals in de pas opgestelde statuten beschreven zongen ze hierna het Maceklierslied. 

Marcel Van Gansberghe liet zich die dag verontschuldigen en legde zijn proef af op 29 juni 1961.

Lustrum

In 1965 vierde de gilde haar eerste lustrum en legden Marcel Verhofstadt en Etienne Van Damme hun proef af. Hun traditie en leuze, ‘Wij doen ’t voor ’t volk en d’ere van de stede’,getrouw wilde de gilde ter gelegenheid van dit eerste lustrum iets uitzonderlijks aanbieden aan Zottegem en omgeving. Zonder financiële steun zorgden zij voor een 1000 m² groot bloementapijt op de Zottegemse markt.


Andere bloementapijten werden aangelegd in 1968, 1975, 1985, 2000, 2010 en 2018.

In 1985 werd een tapijt in het thema van "Zottegem, gemeente in Europa"

aangelegd.

Ons laatste tapijt in 2018 was ter ere van het Egmontjaar.